Κατάθλιψη και Συναισθηματικές διαταραχές

Οι διαταραχές της διάθεσης αφορούν κατά κύριο λόγο παθολογικές μεταβολές του συναισθήματος. Η συνηθέστερη μορφή είναι η κατάθλιψη, αλλά και η δυσθυμία, η οποία έχει περισσότερο χρόνια μορφή.

Περισσότερα

Ειδικά η κατάθλιψη, χαρακτηρίζεται από καταθλιπτική διάθεση, μειωμένη ευχαρίστηση και αδυναμία άντλησης ικανοποίησης από δραστηριότητες που προκαλούσαν στο παρελθόν χαρά. Το περιεχόμενο της σκέψης συνήθως είναι αρνητικό, με τη χαρακτηριστική τριάδα που αφορά την κακή εικόνα εαυτού, την αρνητική αντίληψη του μέλλοντος και την εχθρική εικόνα του περιβάλλοντος. Πολύ συχνά το άτομο έχει μειωμένη ψυχική ενέργεια για τις καθημερινές δραστηριότητες, που μπορεί να αφορά ακόμη και την διατήρηση της προσωπικής του υγιεινής (π.χ. να κάνει μπάνιο, να ξυριστεί). Επιπλέον, πληθώρα άλλων συμπτωμάτων που μπορεί να αφορούν τη διατάραξη του ύπνου ή της διατροφής, τη σεξουαλική λειτουργία, σωματικές εκδηλώσεις ή γνωσιακές διαταραχές που μπορεί να αφορούν τη συγκέντρωση, τη σκέψη, την προσοχή, ταλαιπωρούν και επιδρούν σημαντικά στη λειτουργικότητα του ατόμου.
Αντίστοιχα η μανία, έχει ως κύριο χαρακτηριστικό της αυξημένη ένταση του ευφορικού συναισθήματος. Εναλλαγές επεισοδίων μανίας και κατάθλιψης συνιστούν τη διπολική διαταραχή.
Σήμερα, η επιστημονική κοινότητα έχει στη διάθεσή της πληθώρα θεραπευτικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των συναισθηματικών διαταραχών. Τα φάρμακα, είτε ως μονοθεραπεία είτε σε συνδυασμό με ψυχοθεραπεία, έχουν υψηλή αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Συχνά δε, χρησιμοποιούμε και συνδυασμούς φαρμακευτικών παραγόντων προκειμένου να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αντίστοιχα και η ψυχοθεραπεία, αποτελεί πολύτιμο όπλο στην καταπολέμηση των συναισθηματικών διαταραχών. Συνήθως, εφαρμόζονται τεχνικές γνωσιακής-συμπεριφορικής προσέγγισης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η συμπωματολογία, τόσο κατά την οξεία φάση, όσο και για τη διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος.

Λιγότερα

    Αγχώδεις διαταραχές και Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή

Οι αγχώδεις διαταραχές αφορούν σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού, δεδομένου ότι περίπου ένας στους τέσσερις ανθρώπους, θα εμφανίσει μία από αυτές, σε κάποια φάση της ζωής του. Συχνά, η καθυστέρηση στη διάγνωση, λόγω πολλών σωματικών συμπτωμάτων που ταλαιπωρούν τον ασθενή, μπορεί να ενισχύσει την ταλαιπωρία και τη δυσφορία από ένα τέτοιο πρόβλημα. Επιπλέον, το γεγονός ότι συχνά συνυπάρχουν με κατάθλιψη, επιδεινώνει ακόμη περισσότερο τη λειτουργικότητα ενός ατόμου που παρουσιάζει κάποια αγχώδη διαταραχή.

Περισσότερα

Οι αγχώδεις διαταραχές είναι οι εξής:α) Οι κρίσεις πανικού, δηλαδή τα ολιγόλεπτα -συχνά αιφνίδια -επεισόδια κορύφωσης του άγχους, μαζί με σωματικά συμπτώματα και αρνητικές σκέψεις. Αυτές μπορεί να συνοδεύονται από αγοραφοβία, δηλαδή αδυναμία του ατόμου να είναι σε πολύ κλειστούς ή ανοιχτούς χώρους από φόβο ότι αν του συμβεί κάτι, η διέξοδος και η βοήθεια θα είναι δύσκολες, β) Η διαταραχή γενικευμένου άγχους, όπου το άτομο βιώνει ένα σχεδόν διαρκές απροσδιόριστο άγχος, ακόμη και για τα καθημερινά προβλήματα, γ) Η διαταραχή κοινωνικού άγχους, όπου κανείς βιώνει επίμονο φόβο να είναι σε κοινωνικές καταστάσεις όπου πρέπει να επιτελέσει κάτι μπροστά σε αγνώστους ή όταν είναι να υποβληθεί σε έλεγχο ή να έρθει σε επαφή με άτομα εξουσίας, δ)Οι ειδικές φοβίες ύψους, ασανσέρ, πτήσεων κλπ, δηλαδή ο επίμονος φόβος που αφορά συγκεκριμένη κατάσταση ή ερέθισμα.
Ιδιαίτερη κατηγορία αφορά η διαταραχή στρες μετά από ψυχοτραυματική εμπειρία (Posttraumatic Stress Disorder). Το σύνδρομο αυτό, αναπτύσσεται όταν το άτομο ήταν παρόν σε ένα εξαιρετικής έντασης στρεσσογόνο γεγονός, το οποίο θα προκαλούσε ψυχική αναστάτωση στην πλειοψηφεία των ανθρώπων (θανατηφόρο τροχαίο, πόλεμος, βιασμός κλπ). Συνήθως η συμπτωματολογία μπορεί να περιλαμβάνει αναβιώσεις του γεγονότος, όπου το άτομο μπορεί να βιώνει τα συναισθήματα ή ακόμη και αντιληπτικά βιώματα του ίδιου του γεγονότος. Το τραυματικό γεγονός μπορεί να αναβιώνει από εξωτερικά ερεθίσματα (σχετικές εικόνες ή καταστάσεις) ή εσωτερικά ερεθίσματα (σκέψεις ή συναισθήματα). Συνοδή συμπτωματολογία συμπεριλαμβάνει αμνησιακά κενά του συμβάντος, υπερένταση, συνασθηματική αποξένωση ή απάθεια, καθώς και αδυναμία να σκεφτεί το άτομο τον εαυτό του στο μέλλον.
Τέλος, η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (OCD- Obsessive Compulsive Disorder), αν και ανήκει στις αγχώδεις διαταραχές, αποτελεί μία ξεχωριστή κλινική οντότητα. Χαρακτηρίζεται από επίμονες ιδέες, σκέψεις, εικόνες ή παρορμήσεις οι οποίες ενοχλούν σημαντικά και βιώνονται ως ξένες, περίεργες, παράλογες ή/και απαράδεκτες. Επιπλέον, το άτομο μπορεί να προβαίνει σε συγκεκριμένες ενέργειες για να τις ‘εξουδετερώσει’ (καταναγκασμούς) ή να αποφεύγει καταστάσεις που θα τις πυροδοτήσουν (αποφυγές). Όλα τα παραπάνω συμπτώματα, μπορεί να έχουν συνολικά σημαντική επίπτωση στην καθημερινή λειτουργικότητα, προκαλόντας σε άλλωτε άλλο βαθμό δυσφορία στον ίδιο ή/και στο διαπροσωπικό του περιβάλλον και ενίοτε καταλαμβάνοντας πολύ χρόνο από την ζωή του.
Όλες οι αγχώδεις διαταραχές αντιμετωπίζονται σήμερα τόσο φαρμακευτικά όσο και ψυχοθεραπευτικά. Σε πολλές περιπτώσεις η συνδυαστική θεραπεία φαίνεται να υπερτερεί, ενώ σε άλλες έχει καλύτερη αποτελεσματικότητα συγκεκριμένη κατηγορία φαρμακευτικών σκευασμάτων ή αντίστοιχα η γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία.

Λιγότερα

   Σεξουαλική υγεία και Σεξουαλικές δυσλειτουργίες

Η σεξουαλική υγεία και η σεξουαλική ιατρική ασχολούνται τόσο με τη σεξουαλική λειτουργία, όσο και με ζητήματα που αφορούν τη σεξουαλική συμπεριφορά, τη σεξουαλική ταυτότητα και το σεξουαλικό προσανατολισμό.
Η σεξουαλική λειτουργία, ως αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικότητας του ατόμου, μπορεί να παρουσιάζει διαταραχές που να αφορούν όλους τους τομείς.

Περισσότερα

Πιο συγκεκριμένα, στους άνδρες συναντάμε συχνά ζητήματα που σχετίζονται με την εκσπερμάτιση (πρόωρη, καθυστερημένη), τη στύση (δυσκολίες που αφορούν τη διατήρηση, την επαρκή σκληρότητα κλπ), ή την επιθυμία (π.χ. μειωμένη σεξουαλική επιθυμία). Αντίστοιχα στις γυναίκες, προβλήματα που αφορούν τη σεξουαλική επιθυμία, τη διέγερση(π.χ. μειωμένη εφύγρανση και διέγερση του κόλπου, πόνος κατά τη σεξουαλική επαφή) ή τον οργασμό (πλήρης απουσία ή δυσκολίες σχετικά με τον οργασμό), μπορεί να προκαλέσουν σημαντικού βαθμού δυσφορία.
Τα σεξουαλικά προβλήματα, είτε αφορούν αρχικά τον άνδρα είτε τη γυναίκα, τελικά έχουν επίπτωση στο ζευγάρι, καθώς πλήττεται συνολικά η σεξουαλική ζωή του ζευγαριού. Επιπλέον, συχνοί μύθοι που συνοδεύουν τη σεξουαλικότητα και λανθασμένες αντιλήψεις, μπορεί να οδογήσουν σε αίσθημα ενοχής και αμοιβαίες κατηγορίες κατά την αναζήτηση των αιτιών του προβλήματος.
Τέλος η σεξουαλική υγεία, ως κομμάτι της προσωπικότητας και ως τομέας της λειτουργικότητας του ατόμου, όταν παρουσιάσει κάποια διαταραχή, συχνά επηρεάζει και τη συνολική ψυχική υγεία του ατόμου με την εμφάνιση άγχους, κατάθλιψης κλπ. Παρά το γεγονός ότι οι σεξουαλικές διαταραχές τείνουν να είναι συχνότερες με την πάροδο της ηλικίας, η αναζήτηση βοήθειας είναι αρκετά συχνή και στις νεαρές ηλικίες, δεδομένου ότι όσο νεότερος είναι κανείς, τόσο μεγαλύτερη είναι η δυσφορία και η ενόχληση που έχει από ένα σεξουαλικό πρόβλημα.
Η σεξουαλική συμπεριφορά του ανθρώπου, ως έκφραση της σεξουαλικότητάς του, αλλά και η σεξουαλική ταυτότητα και ο προσανατολισμός, ποικίλουν. Πολλές φορές το τι είναι ‘φυσιολογικό’ για ένα άτομο ή για ένα ζευγάρι συγχέεται με τις κοινωνικές πεποιθήσεις και τα ταμπού της εποχής. Άλλες φορές, η ‘εκτροπή’ της σεξουαλικής συμπεριφοράς μπορεί να χρειαστεί θεραπευτική παρέμβαση προκειμένου να διατηρηθεί η ισορροπία στη σχέση του ζευγαριού ή να διατηρηθεί η λειτουργικότητα σε όλους τους σημαντικούς τομείς της ζωής ενός ατόμου.
Η θεραπευτική προσέγγιση σήμερα στις ψυχοσεξουαλικές διαταραχές ακολουθεί ένα μικτό μοντέλο, δεδομένου ότι ακόμη και ένα αρχικά αμιγώς οργανικό πρόβλημα, μετά από λίγο καιρό πιθανά να επηρεάζει και τη ψυχολογία μας. Έτσι πολύ συχνά, η ψυχοθεραπευτική παρέμβαση και η ψυχοεκπαίδευση(π.χ. ενημέρωση σχετικά με κάποιους μύθους γύρω από τη σεξουαλικότητα) του ατόμου ή/και του ζευγαριού είναι πολύ χρήσιμες. Σε αρκετές περιπτώσεις, η αντιμετώπιση ενισχύεται από τα διαθέσιμα φαρμακευτικά σκευάσματα, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Λιγότερα

     Στρεσσογόνα γεγονότα ζωής/Διαταραχές προσαρμογής

Η ζωή είναι γεμάτη αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να αφορούν την επαγγελματική ζωή (π.χ. αλλαγή εργασίας ή απόλυση), την προσωπική ζωή (π.χ. χωρισμός), ή να είναι γεγονότα που μπορεί να αφορούν τον καθένα από εμάς (π.χ. θάνατος αγαπητού προσώπου, μετακόμιση ή μετανάστευση). Όλα τα γεγονότα ζωής, ακόμη και αυτά που έχουν χαρούμενη διάσταση (π.χ. εγκυμοσύνη, γέννηση παιδιού κλπ), μπορεί να δυσκολεύουν, ειδικά στην αρχή, δεδομένου ότι επηρεάζεται η ρουτίνα μας.

Περισσότερα

. Ειδικά δε, όταν αυτά λαμβάνουν χώρα αιφνιδιαστικά, ή επισύρουν πολύ μεγάλες αλλαγές στη ζωή μας, μπορεί να συνοδεύονται από διαταραχές στη ψυχολογία μας. Συνήθως, οι διαταραχές αυτές, περιλαμβάνουν αγχώδη ή καταθλιπτική συμπτωματολογία και μπορούν σε μεγάλο βαθμό να βοηθηθούν τόσο ψυχοθεραπευτικά όσο και φαρμακευτικά, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Λιγότερα

    Διαπροσωπικά προβλήματα

Ο τρόπος που σχετιζόμαστε με τους άλλους ανθρώπους αποτελεί πυρηνικό κομμάτι της προσωπικότητάς μας. Συχνά, οι προστριβές και οι συγκρούσεις με σημαντικά πρόσωπα της ζωής μας ή η δυσκολία να εκφράσουμε επιθυμίες, ανάγκες και συναισθήματά μας, αποτελούν προβλήματα που μπορεί να μας απασχολούν έντονα και να προκαλούν δυσκολίες στην καθημερινότητά μας.

Περισσότερα

Η ψυχοθεραπεία, με τη θεραπευτική σχέση που αναπτύσσεται και εξελίσσεται στο ‘εδώ και τώρα’ της ζωής μας, μπορεί να υποδείξει τους δυσλειτουργικούς τρόπους που σχετιζόμαστε και να αναδείξει εναλλακτικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να εκφράζουμε τις ανάγκες και τις επιθυμίες μας. Τόσο η προσωπική, όσο και η επαγγελματική μας ζωή περιλαμβάνουν πληθώρα σχέσεων, όπου η βελτίωση της επικοινωνίας μας μπορεί να μας ωφελήσει σε πολλαπλά επίπεδα.

Λιγότερα

    Διαταραχές προσωπικότητας

Ως προσωπικότητα ορίζεται το σταθερό πρότυπο με το οποίο ο κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται, σκέφτεται και συμπεριφέρεται προς τους άλλους και τον εαυτό του. Στη διαμόρφωση της προσωπικότητας παίζουν ρόλο τόσο ιδιοσυγκρασιακοί παράγοντες, όσο και περιβαλλοντικοί, οι οποίοι κατά κύριο λόγο αφορούν τα βιώματα των πρώτων χρόνων ζωής.

Περισσότερα

Κάποιες φορές, στοιχεία της προσωπικότητας ενός ατόμου, μπορεί να εμποδίζουν τη λειτουργικότητά του και την προσαρμογή του στις διάφορες συνθήκες της ζωής, προκαλόντας δυσφορία είτε στους άλλους είτε συχνά και στον ίδιο. Τα πεδία της προσωπικότητας που μπορεί να ακολουθούν ένα δυσλειτουργικό πρότυπο, αφορούν συνήθως τον τρόπο που κανείς ερμηνεύει και αντιλαμβάνεται το περιβάλλον, τη διαχείρηση των συναισθημάτων του, τον έλεγχο των ενστικτωδών παρορμήσεων ή τη διαμόρφωση των σχέσεων με τους άλλους.
Οι διαταραχές προσωπικότητας, πέραν από τις δυσκολίες που μπορεί να προκαλούν στην καθημερινή λειτουργικότητα του ατόμου, συχνά συνυπάρχουν και με άλλες ψυχικές διαταραχές όπως άγχος, κατάθλιψη, εξάρτηση από ουσίες, αυτοκαταστροφική συμπεριφορά.
Η συνηθέστερη αντιμετώπιση των διαταραχών προσωπικότητας περιλαμβάνει ψυχοθεραπευτικές τεχνικές, συνήθως μακρύτερης διάρκειας σε σχέση με άλλες ψυχικές διαταραχές. Παράλληλα, σε αρκετές περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η φαρμακοθεραπεία, για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων συμπτωμάτων ή όταν συνυπάρχουν και άλλες ψυχικές διαταραχές όπως άγχος ή/και κατάθλιψη.

Λιγότερα

    Ψυχοσωματικά προβλήματα/Σωματόμορφες διαταραχές

Πολλές φορές σωματικά συμπτώματα που ταλαιπωρούν ένα άτομο δεν μπορούν να αποδοθούν σε κάποιο σαφή αιτιοπαθογενετικό παράγοντα. Επιπλέον κάποιες φορές, η ένταση ή η διάρκεια κάποιων σηματικών συμπτωμάτων, η δυσφορία και η δυσλειτουργικότητα που προκαλούν, μπορεί να είναι δυσανάλογα σε σχέση με τη νόσο στην οποία αποδίδονται. Συχνά, δεδομένου της αλληλένδετης σχέσης ‘ψυχής’ και ‘σώματος’, ψυχολογικά αίτια θεωρούνται ότι μπορεί να παίζουν ρόλο στην εκδήλωση σωματικών συμπτωμάτων.

Περισσότερα

Εξάλλου, το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο, που η σύγχρονη ιατρική υποστηρίζει, μας οδηγεί να αντιμετωπίζουμε πολυδιάστατα κάθε πρόβλημα υγείας, ανεξάρτητα αν αυτό εκδηλώνεται με μία σωματική ή με μία ψυχική διαταραχή.
Η σχέση ιατρού-ασθενούς παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των σωματόμορφων διαταραχών. Ψυχοθεραπευτικά, ή με τη βοήθεια και φαρμακευτικής αγωγής, οι ασθενείς μπορεί να βοηθηθούν σημαντικά, ειδικά όταν συνυπάρχει ψυχοπαθολογία που επιδεινώνει την κλινική εικόνα.

Λιγότερα

    Ψυχωσικές διαταραχές

Η σχιζοφρένεια, η παραληρητική διαταραχή, η σχιζοσυνασθηματική διαταραχή, καθώς και άλλες διαταραχές που ανήκουν στο φάσμα αυτό, αποτελούν σοβαρές κλινικές καταστάσεις. Τα συμπτώματα των διαταραχών αυτών μπορεί να αφορούν την οργάνωση,τη ροή, τον έλεγχο, το περιεχόμενο και τη δομή της σκέψης, την αντίληψη, το συναίσθημα και τη συμπεριφορά, με συνέπεια συχνά την απώλεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων και τη διαταραχή στην κοινωνική ή/και επαγγελματική ζωή του ατόμου.

Περισσότερα

Οι ψυχωσικές διαταραχές μπορεί να προκύψουν είτε αυτόματα χωρίς σαφή αιτιοπαθογενετικό παράγοντα, είτε μετά από χρήση ουσιών ή αλκοόλ, είτε στα πλαίσια άλλης σωματικής νόσου. Σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας ασφαλή και αποτελεσματικά φάρμακα για την αντιμετώπισή τους, ενώ συνήθως ψυχοεκπαιδευτικές και ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στη φαρμακοθεραπεία.

Λιγότερα

Κοινοποιήστε

  Χρειάζεσαι βοήθεια;
Συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας!

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ