Επικοινωνία

Δυνατή και η διενέργεια συνεδριών μεσώ Skype καθώς και η εποπτεία κλινικών περιστατικών ειδικών Ψυχικής Υγείας (ψυχολόγων,ψυχιάτρων κλπ).